Zaprawa murarska

AGROL Sp. z o.o. oferuje zaprawy budowlane do tradycyjnego murowania. Produkowane są one na węźle betoniarskim i dostarczane na budowy betonomieszarkami. Zaprawa jest gotowa do użycia już od momentu dostarczenia jej na plac budowy, co umożliwia rozpoczęcie prac od wczesnych godzin porannych i skoncentrowanie się wyłącznie na murowaniu. Takie rozwiązanie ułatwia i przyspiesza wykonywanie prac murarskich.

podstawowe zalety

 • stabilna jakość – proces produkcji zapewnia jednorodną zaprawę przy każdej dostawie – składniki receptury są przebadane i dozowane wagowo, w odróżnieniu od mieszanek produkowanych na budowie według orientacyjnych składów objętościowych
 • murowanie od wczesnych godzin porannych oraz skupienie całej mocy ekipy murarzy na wznoszeniu ścian bez zbędnych prac dodatkowych – oszczędność czasu na produkcję zaprawy na budowie, serwis maszyn, utylizację opakowań itp.
 • proste użytkowanie – świeża mieszanka zachowuje swoje właściwości robocze nawet do 36 godzin od momentu wyprodukowania przy uwzględnieniu odpowiednich warunków jej przechowywania
 • porządek na placu budowy – gotowa do użycia zaprawa murarska, wyprodukowana w zakładzie betoniarskim eliminuje konieczność przechowywania poszczególnych składników na budowie takich jak piasek i cement, a także nie wymaga przyłączy energii elektrycznej i wody itp.

do murowania

 • z elementów drobnowymiarowych przy grubości spoiny 10-40 mm tj. cegieł i pustaków ceramicznych, sylikatów, bloczków z betonu, gazobetonu, itp.
  czy energii elektrycznej i wody itp.
 • zewnętrznych i wewnętrznych ścian konstrukcyjnych i działowych
 • ścian piwnic i murów fundamentowych
 • filarów nośnych, kominów wentylacyjnych itp

właściwości użytkowe i techniczne

 • produkowana* w klasach wytrzymałości: 5, 10 i 15 [MPa]
 • zachowuje właściwości robocze do 36 godzin
 • doskonale przyczepna do podłoży budowlanych
 • wygodna w użyciu dzięki dobrej urabialności
 • mrozoodporna
* Podstawowa produkcja odbywa się według: EN 998-2:2016 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska

Beton standardowy

Beton to materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu. Proces produkcji* odbywa się na węźle betoniarskim i jest w pełni zautomatyzowany. Mieszanka betonowa dostarczana jest na budowę za pomocą betonowozów lub – w przypadku mieszanek półsuchych – samochodami samowyładowczymi.

właściwości świeżej mieszanki betonowej

 • konsystencja dla betonów zwykłych od S1 do S5
 • urabialność, ‘pompowalność’

standardowe cechy stwardniałego betonu zwykłego*

 • wytrzymałość na ściskanie, określona w klasach od C8/10 do C55/67
 • gęstość w stanie suchym od 2000 do 2600 kg/m3
 • stopień wodoszczelności
 • odporność betonu na działanie mrozu – klasy ekspozycji od XF1 do XF4
 • ognioodporność – klasa A1
 • wysoka trwałość w stosunku do innych materiałów budowlanych

informacje dodatkowe

 • wbudowanie za pomocą pompy, kosza lub bezpośrednio z betonomieszarki
 • konieczne zagęszczenie mieszanki betonowej (wibrowanie)
 • pielęgnacja jak dla betonów zwykłych
* Podstawowa produkcja i dostawa betonu odbywa się według: PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. i PN-B-06265:2022-08 Beton. Wymagania, właściwości produkcja i zgodność., Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08.

Beton Nawierzchniowy

Nawierzchnie betonowe stały się idealną alternatywą dla asfaltu, kostki brukowej lub granitowej i są coraz chętniej wybierane przez klientów na drogi wewnętrzne, podwórka i place manewrowe. Wysoka jakość, wytrzymałość i wygoda użytkowania, a także duża odporność na negatywne czynniki zewnętrzne to główne zalety materiału tego typu. Taka nawierzchnia nie mięknie pod wpływem wysokich temperatur i jest bardzo odporna na czynniki zewnętrzne.

charakterystyka

 • dostępne w klasach wytrzymałości na ściskanie C25/30 i wyższych*
 • mieszanki produkowane na kruszywach żwirowych bądź kruszywach ze skał magmowych i metamorficznych
 • stopień mrozoodporności od F150 do F200
 • klasy ekspozycji od XF1 do XF4
 • wysoka trwałość i odporność betonu na czynniki zewnętrzne i oddziaływanie środowiska
 • odporność na zginanie przy rozłupywaniu
 • odporność na cykliczne zamarzanie i rozmarzanie w obecności soli odladzających (FT0 do FT2)
 * Podstawowa produkcja i dostawa betonu odbywa się według: PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. i PN-B-06265:2022-08 Beton. Wymagania, właściwości produkcja i zgodność., Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08.

Beton Posadzkowy

Beton posadzkowy zapewnia odpowiednią trwałość i twardość podłoża, łatwość utrzymania w czystości oraz odporność na długą i intensywną eksploatację. Stosowany jest na posadzki w obiektach przemysłowych, magazynach, a także na parkingach podziemnych np. biur, galerii handlowych itp.

charakterystyka

 • produkcja w klasach wytrzymałość na ściskanie C20/25 i wyższych*
 • niski współczynnik w/c
 • mieszanki również w klasach ekspozycji od XM1 do XM3 (agresja wywołana ścieraniem*)
 • odporność betonu na duże obciążenia i substancje chemiczne
 • ognioodporność – klasa A1
 • wysoka trwałość
 • możliwość produkcji betonu posadzkowego z włóknem rozproszonym (stalowym, polimerowym, polipropylenowym)

informacje dodatkowe

 • wbudowanie za pomocą pompy, kosza lub bezpośrednio z betonomieszarki
 • pielęgnacja jak dla betonów zwykłych
* Podstawowa produkcja i dostawa betonu odbywa się według: PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. i PN-B-06265:2022-08 Beton. Wymagania, właściwości produkcja i zgodność., Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08.

Podsypki cementowo-piaskowe

Podsypki produkowane w naszym zakładzie, oparte są wyłącznie na składnikach zgodnych z Polskimi Normami.

podsypki

Podsypki cementowo-piaskowe przeznaczone są do stosowania w robotach brukarskich jako warstwa wyrównująca pod nawierzchnię z kostki brukowej, płyt chodnikowych oraz elementów małej architektury takich jak krawężniki, obrzeża i koryta odwadniające.

 • podsypki oferujemy m.in. w wariantach: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:8.

informacje dodatkowe

 • transport za pomocą samochodów samowyładowczych wywrotki
 * Podstawowa produkcja mieszanek CBGM odbywa się według: PN-EN 14227-1:2013206+A2:2021-08 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Mieszanki związane cementem.

Stabilizacje i mieszanki CBGM

stabilizacje

Stabilizacje to mieszanki produkowane zgodnie z PN-S-96012:1997 i przeznaczone do wykonania podbudowy zasadniczej, podbudowy pomocniczej lub warstwy ulepszonego podłoża w budownictwie drogowym. Mogą być stosowane do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej obciążonej ruchem kategorii od KR1 do KR6.

 • stabilizacje cementowe oferujemy w wariantach: Rm 0,5-1,5MPa; 1,5-2,5MPa oraz 2,5-5,0 MPa
 • produkcja przy użyciu kruszyw o uziarnieniu 0-2mm

Mieszanki CBGM

Mieszanki CBGM to mieszanki związane cementem. Składają się z kruszyw o kontrolowanym uziarnieniu oraz cementu. Mogą być wzbogacone o dodatki i domieszki, wśród których można wymienić: popiół lotny czy wielkopiecowy mielony żużel granulowany, środki przyspieszające lub opóźniające wiązanie. Mieszanki CBGM przygotowywane są z uwzględnieniem wymagań poszczególnych inwestycji. Muszą przy tym spełniać precyzyjnie określone normy.
Zastosowanie znajdują między innymi w inwestycjach drogowych i lotniskowych. Przy ich pomocy tworzy się warstwy podbudowy pomocniczej oraz podbudowy zasadniczej.

 • mieszanki CBGM oferujemy w wariantach: od C0,5/1,5 do C8/10
 • produkcja przy użyciu kruszyw o uziarnieniu 0-2mm; 0-8mm lub 0-16mm.

informacje dodatkowe

 • transport za pomocą samochodów samowyładowczych wywrotki
* Podstawowa produkcja mieszanek CBGM odbywa się według: PN-EN 14227-1:2013206+A2:2021-08 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Mieszanki związane cementem