System jakości – ZKP wyrobów budowlanych

Zakładowa kontrola produkcji

Rozwinięcie:

CERTYFIKACJA

W WBH Sp. z o.o. mamy wieloletnie doświadczenie nie tylko we wdrażaniu, ale także w przygotowaniu do certyfikacji systemu, jakim jest Zakładowa Kontrola Produkcji. Współpracujemy z podmiotami w zakresie kontroli wyrobów budowlanych, które są regulowane przez rozmaite wymagania i normy. Po zakończeniu wdrażania przygotujemy Państwa do certyfikacji przez akredytowaną jednostkę. Uzyskany certyfikat jest przyznawany na czas spełnienia wymagań i norm, które są kontrolowane podczas corocznych audytów przeprowadzanych przez jednostkę certyfikującą.

ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI – ZAKRES DZIAŁANIA

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, oferujemy szeroki zakres usług wchodzących w zakres ZKP, dotyczących przede wszystkim takich materiałów jak beton towarowy, kruszywa, prefabrykaty, mieszanki mineralno-asfaltowe, wyroby wykończeniowe nawierzchni (w tym kostki brukowe i płyty chodnikowe) oraz wyroby do budowy dróg, np. mieszanki niezwiązane. Świadczymy usługi związane z bieżącą kontrolą wyrobów budowlanych , pomoc oraz czynny udział w prowadzeniu ZKP w zakresie technologicznym jak i systemowym. W ramach współpracy oferujemy możliwość pełnienia przez Naszą firmę w Państwa przedsiębiorstwach funkcji Pełnomocnika ds. ZKP , prowadząc tym samym stały nadzór nad ZKP, przygotowanie oraz uczestniczenie w corocznych audytach prowadzonych przez daną jednostkę certyfikującą zakład.