BADANIA TYPU – PROJEKTOWANIE

Projektowanie recept – wstępne badania typu

Rozwinięcie:

Oferujemy pełen zakres badań wyrobów budowlanych wymaganych przez przepisy krajowe, normy i Zakładową Kontrolę Produkcji

  • Wykonanie Badan Typu Mieszanek mineralno-asfaltowe
  • Wykonanie Badań Typu Kruszyw do betonów, mieszanek mineralno-asfaltowych, mieszanek związanych i niezwiązanych
  • Wykonanie badań Typu Prefabrykatów betonowych
  • Opracowanie recept Betonu towarowego
  • Opracowanie recept gruntocementów oraz mieszanek związanych
  • Opracowanie recept Mieszanek mineralno-asfaltowych

Posiadamy duże doświadczenie w projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych na bazie asfaltów modyfikowanych gumą – asfalty modyfikowane granulatem gumowym metodą „wet” .

Oczywiście służymy wsparciem technologicznym w zakresie produkcji betonów towarowych, kruszyw, prefabrykatów. W przypadku mieszanek mineralno-asfaltowych oferujemy wprowadzanie recept roboczych na bazie opracowanego przez Naszą firmę modelu obliczeniowego, który pozwala otrzymać od pierwszego momentu produkcji wprowadzonego wyrobu na uzyskanie jego zgodności bez konieczności wykonywania zarobów próbnych itp.

Pomagamy Producentom mieszanek mineralno-asfaltowych rozwiązać problem z pyłami – właściwe projektowanie recept oraz poprawnie wprowadzona recepta robocza.

W przypadku stałej współpracy, wszystkie próbki do badań po pobraniu przez pracowników Zakładu, transportowane są do laboratorium na nasz koszt za pośrednictwem firmy kurierskiej – nie ma konieczności dowożenia próbek przez klienta do naszego laboratorium.

W celu poznania pełnej oferty badań wraz z cenami zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.