Kruszywa naturalne wydobywane w kopalni to materiał sypki, wykorzystywany najczęściej w budownictwie. Stosuje się go m.in. do produkcji zapraw i betonów czy mieszanek do budowy nawierzchni drogowych. Wśród najbardziej znanych i najczęściej eksploatowanych kruszyw naturalnych możemy wymienić piasek i żwir, który wydobywany jest w naszej kopali. Wydobycie odbywa się metodą odkrywkową ze złoża mokrego.

W Kopalni w Białobłociu oferujemy:

  • Piasek zasypowy drobny
  • Piasek płukany 0/2
  • Żwiry 2/8 , 8/16, 16/32
  • Kamień hydrotechniczny
  • Mieszanka 0/31,5

Na Państwa życzenie wystawiamy Deklarację Właściwości Użytkowych.